art

The fish

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$380.00

$125.00$380.00

The pair of bettles

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$380.00

$125.00$380.00

The butterfly

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$380.00

$125.00$380.00

The cranes

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$380.00

$125.00$380.00

The bird

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$380.00

$125.00$380.00

Mangosteen

By ATAS

Print | ED. 20 | $160.00$460.00

$160.00$460.00

Dragon Fruit in Blue

By ATAS

Print | ED. 20 | $160.00$460.00

$160.00$460.00

Dragon Fruit in Pink

By ATAS

Print | ED. 20 | $160.00$460.00

$160.00$460.00

Papaya

By ATAS

Print | ED. 20 | $160.00$460.00

$160.00$460.00

Pomegranate

By ATAS

Print | ED. 20 | $160.00$460.00

$160.00$460.00

Avocado

By ATAS

Print | ED. 20 | $160.00$460.00

$160.00$460.00

Portraits 1

By ATAS

Print | ED. 20 | $140.00$415.00

$140.00$415.00

Portraits 2

By ATAS

Print | ED. 20 | $155.00$460.00

$155.00$460.00

Portraits 3

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$370.00

$125.00$370.00

Portraits 4

By ATAS

Print | ED. 20 | $150.00$440.00

$150.00$440.00

Portraits 5

By ATAS

Print | ED. 20 | $115.00$345.00

$115.00$345.00

The Donut 1

By ATAS

Print | ED. 20 | $220.00$625.00

$220.00$625.00

The Donut 2

By ATAS

Print | ED. 20 | $190.00$550.00

$190.00$550.00

The Ice-cream 1

By ATAS

Print | ED. 20 | $165.00$475.00

$165.00$475.00

The ice cream 2

By ATAS

Print | ED. 20 | $210.00$600.00

$210.00$600.00

The ice cream 3

By ATAS

Print | ED. 20 | $180.00$520.00

$180.00$520.00

Born to hustle

By ATAS

Print | ED. 20 | $110.00$340.00

$110.00$340.00

No rain, no flower

By ATAS

Print | ED. 20 | $110.00$340.00

$110.00$340.00

Youth has no age

By ATAS

Print | ED. 20 | $110.00$340.00

$110.00$340.00

Hotter than hell

By ATAS

Print | ED. 20 | $110.00$340.00

$110.00$340.00

Blow a kiss, Fire a gun

By ATAS

Print | ED. 20 | $140.00$415.00

$140.00$415.00

Beetles 1

By ATAS

Print | ED. 20 | $180.00$520.00

$180.00$520.00

Beetles 2

By ATAS

Print | ED. 20 | $180.00$520.00

$180.00$520.00

Beetles 3

By ATAS

Print | ED. 20 | $180.00$520.00

$180.00$520.00

Beetles 4

By ATAS

Print | ED. 20 | $180.00$520.00

$180.00$520.00

Beetles 5

By ATAS

Print | ED. 20 | $180.00$520.00

$180.00$520.00

Cross Section 1

By ATAS

Print | ED. 20 | $100.00$310.00

$100.00$310.00

Cross Section 2

By ATAS

Print | ED. 20 | $100.00$310.00

$100.00$310.00

Cross Section 3

By ATAS

Print | ED. 20 | $100.00$310.00

$100.00$310.00

Cross Section 4

By ATAS

Print | ED. 20 | $125.00$375.00

$125.00$375.00

Cross Section 5

By ATAS

Print | ED. 20 | $120.00$360.00

$120.00$360.00

The gramophone

By ATAS

Print | ED. 20 | $100.00$310.00

$100.00$310.00

The chair

By ATAS

Print | ED. 20 | $120.00$360.00

$120.00$360.00

The bonsai

By ATAS

Print | ED. 20 | $120.00$360.00

$120.00$360.00

The rocking horse

By ATAS

Print | ED. 20 | $80.00$255.00

$80.00$255.00